Stage: Onderzoek naar Optimalisatie van Cannabis Teeltomstandigheden

Project: Medical Cannabis Platform for Innovation and Research (MCPIR)

Het Medical Cannabis Platform for Innovation and Research (MCPIR) is een samenwerkingsverband tussen zes founding partners: Priva, Koppert, Delphy, Paradise Seeds, Signify en Mills Nutrients. Dit platform is opgericht met als doel de optimale teeltomstandigheden voor kwalitatieve en kwantitatieve cannabisproductie te onderzoeken en te definiëren. Het MCPIR streeft naar de ontwikkeling van een blauwdruk voor de verdere professionalisering van de cannabis teelt, met als uiteindelijk doel het leveren van consistente kwaliteit en het standaardiseren van teeltmethoden in de industrie.

Gedurende een periode van vijf jaar zal het MCPIR meerdere teeltonderzoeken uitvoeren om het effect van verschillende factoren op de groei en kwaliteit van cannabisplanten te onderzoeken. Door nauwe samenwerking met de founding partners en andere betrokken bedrijven, zal het MCPIR tevens de nieuwste technologieën en wetenschappelijke methoden toepassen om een diepgaand inzicht te krijgen in de cannabis teelt en productie.

Het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk fungeert als de belangrijkste onderzoeksfaciliteit voor het MCPIR-project. Hier worden teeltonderzoeken opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van state-of-the-art technologieën en faciliteiten om de beste resultaten te garanderen.

De stageopdracht

De stageopdracht biedt de mogelijkheid om deel uit te maken van het MCPIR-team en actief bij te dragen aan teeltonderzoeken gericht op het optimaliseren van de teeltomstandigheden voor cannabis. De stagiair zal hands-on ervaring opdoen in het veld van de tuinbouw en agrarische teelt, terwijl hij/zij samenwerkt met ervaren onderzoekers en professionals. De stagiair zal worden betrokken bij diverse taken, waaronder metingen, data-analyse, teelthandelingen en rapportage van onderzoeksresultaten. Door actief deel te nemen aan teeltonderzoeken en projecten, zal de stagiair waardevolle kennis en vaardigheden verwerven op het gebied van plantkunde, gegevensanalyse en onderzoeksmanagement.

Vereiste vaardigheden

  • Niveau Bachelor of Master
  • Kennis van plantkunde en gewasbeheer
  • Bekendheid met meetinstrumenten en dataverzamelingsmethoden
  • Analytisch denkvermogen en vaardigheid in gegevensanalyse
  • Goede communicatievaardigheden en vermogen om effectief samen te werken
  • Zelfstandigheid en proactiviteit bij het uitvoeren van taken en het stellen van onderzoeksvragen
  • Het onderzoek is in Februari 2024 van start gegaan en zal tot eind 2028 duren. Het is dus mogelijk om een deel van de onderzoeksperiode deel te nemen aan het onderzoek
  • Gelieve een stageperiode van minimaal 4 maanden. Voorkeur is 6 maanden.

Deze stageopdracht biedt een unieke kans om deel uit te maken van een baanbrekend onderzoeksproject en een waardevolle bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de cannabis teeltindustrie.

Contact

Voor vragen over deze stage-opdracht kun je contact opnemen via cannabis@delphy.nl

Over Delphy

Delphy is een toonaangevend advies- en onderzoeksbedrijf op het gebied van tuinbouw en agrarische teelt wereldwijd. Met decennia aan ervaring en expertise biedt Delphy innovatieve oplossingen en praktische kennis aan telers, kwekers en agrarische bedrijven over de hele wereld. Het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is een ultramoderne faciliteit voor onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht, waar baanbrekende projecten worden uitgevoerd om de teelt van diverse gewassen te optimaliseren.